Tjänster


 • Nyinstallation
  • Installation av ny hårdvara för arbetsstationer, nätverk och servrar
  • Installation av programvara
 • Uppgradering
  • Tillägg i form av hård- och mjukvara till befintliga anläggningar
 • Underhåll/felsökning
  • Underhåll och felsökning av hård- och mjukvara
 • Utbildning
  • Längre eller kortare utbildningar i diverse ämnen