Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa och bibehålla en helhet i det dagliga arbetet med datorer.
Detta åstadkommer vi genom att sälja konsulttjänster och produkter med inriktning
på pc-baserade nätverk.