Välkommen till BJ Infoteknik

BJ Infoteknik arbetar med installation av pc-baserade nätverk samt uppgraderingar
och underhåll av dessa. Utbildning står också på programmet.

Företaget startades 1997 i Haninge av Bengt Jonsson.